cursussen

boek

publicaties

over willemijn

contact

"We do not write in order to be understood, we write in order to understand"
C.Day- Lewis

Je eigen leven: bron van energie en enthousiasme

‘Mijn levensloop, mijn biografie is het enige wat mij nooit kan worden afgenomen.
In die zin is mijn verleden mijn enige echte bezit.
En ikzelf ben de enige die mijn verleden kan herschrijven en herwaarderen.’
Schrijvend terugkijken is niet alleen een schriftelijk verslag van je biografie.
Schrijvend terugkijken op je leven is een weg gaan die kan leiden tot een nieuw levensgevoel.
Een vertrouwd landschap ontvouwt zich voor je blik, maar je ziet nieuwe wegen en verbanden, een ander perspectief, een andere lichtval.
Je hebt nieuwe ogen gekregen.

- Nieuwe perspectieven
Doordat je steeds vanuit een andere hoek naar je verleden kijkt verandert de kleur, de stemming, haal je een grauwsluier weg. Je krijgt meer begrip voor jezelf èn voor anderen.  De rolverdeling zoals die was tussen ouders en kinderen, tussen broers en zusters de anderen en jezelf – door de rustige, schrijvende aandacht verandert je zicht erop.
En de waardering ervan. Gespannen en pijnlijke situaties, die ‘nu eenmaal’ zo zijn krijgen  nieuwe betekenis: je gaat zien wat zij ‘eigenlijk’ zijn.

- ‘Wheelstories’
Terugkijken betekent vaak dat we steeds dezelfde beelden oproepen met de daarbij horende gevoelens.
Dat kàn aangenaam zijn, maar zulke ‘wheelstories’ hebben ook de neiging een eigen leven te gaan leiden en het oordeel over ons leven te verstarren of zelfs te versomberen.
Een depressief levensgevoel hangt dan ook vaak samen met de onveranderlijkheid van ‘ons eigen verhaal’.
Dat merk je pas echt wanneer je de moeite hebt genomen je schrijvend in een voorval te verdiepen: nieuwe aspecten lichten op, onbewuste aannames worden van een vraagteken voorzien.
En achteraf blijken verdriet, schuld en pijn vaak poorten voor ontwikkeling te zijn geworden.

- Bron van energie
Het opschrijven van je levensverhalen blijkt ook voor de toekomst een goede investering: door de vele nieuwe ontdekkingen verandert je blik op het leven.
In levensthema’s en hun ontwikkeling ga je groei ontdekken.
En die ontdekking is een energiebron!
We kennen dikwijls onze kracht niet.
Wat aanvankelijk een probleem of een pijnlijke opgave was, blijkt later een geschenk of een gave zijn geworden.
Je hoeft het alleen maar te ontdekken.
Schrijvend.

 

<< terug